HOME    NOVINKY    FOTOGALERIE    VOZOVÝ PARK    SLUŽBY    KONTAKT
  alter    
alternativni
    autodoprava  
     
    zemní práce  
     
    stavba a rekonstrukce lesních cest  
     
    řezaní asfaltu a betonu  
 
  >>>HOME   >> SLUŽBY
   

SLUŽBY

Autodoprava
Výkopové práce
Stavba a rekonstrukce cest
Zemní práce
Řezaní asfaltu a betonu
Hutnění a vyrovnání povrchů


Dovoz materiálů

  Písek na betonování i zdění
  Kamenivo různých frakcí
  Cihelný a betonový recyklát dle frakce
  Katrovaný substrát z kvalitní ornice
  Okrasné kačírky různých frakcí
  Beton z betonárek - vhodné konzistence


Odvoz a likvidace

  Výkopové zeminy
  Stavební suti a betonu
  Dřeva a dřevní hmoty
     
    © 2014 Všechna práva vyhrazena.